TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Dược Thái Bình

 
Địa chỉ: 373 Phố Lý Bôn - TP.Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
Ngày thành lập: 26/03/1969
Cơ cấu tổ chức: là đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn Thái Bình
BCH Đoàn trường khóa XXIX:  có 21 đồng chí ủy viên.
Số chi Đoàn: 97 chi Đoàn trong đó có 01 chi Đoàn cán bộ và 01 chi đoàn Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 
Số lượng Đoàn viên: hơn 4800 Đoàn viên
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ VÀ BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN ĐƯƠNG NHIỆM BÍ THƯ ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ
ThS.BSNT Phạm Tuấn Đạt
BSNT.ThS. Phạm Tuấn Đạt
Bí thư 
Giảng viên BM Ngoại
ThS Hà Thị Thu Hiền
ThS.Hà Thị Thu Hiền
Phó Bí thư
Giảng viên BM Hóa sinh
BS Đoàn Văn Ánh
ThS Phạm Thị Thùy Dương
BS.Đoàn Văn Ánh
UV Ban Thường vụ
Giảng viên BM Chấn thương
ThS.Phạm Thị Thùy Dương 
UV Ban Thường vụ
Giảng viên BM Sản

 
- PGS.TS Trần Văn Quế (1968 -1971) (Khoá I, II, III)
- TS Trần Phú Nhiên (1971-1974) (Khoá IV, V)
- TS Ngô Toàn Định (1974-1977) (Khoá VI, VII)
- BSCKII Nguyễn Văn Hiền (1976 -198) (Khoá VIII, IX)
- BS Nguyễn Văn Hiệp (1981-1982) (Khoá X)
- TS Đỗ Đình Xuân (1982-1986) (Khoá XI - XII)
- BSCKII Cao Thế Tuyền (1986-1988) (Khoá XIII)
- ThS Bùi Thanh Hải (1988-1990) (Khoá XIV)
- PGS.TS Hoàng Năng Trọng (1990-1995) (Khoá XV - XVI)
- TS Nguyễn Trọng Khìn (1995-1997) (Khoá XVII)        
- ThS.BSCKII Hoàng Hữu Tạo (1997-2003)(Khoá XVIII,XIX, XX)
- PGS.TS Nguyễn Thanh Bình (2003-2005) (Khoá XXI) 
- ThS Hoàng Minh Nhữ (2005-2010) (Khóa XXII, XXIII) 
- ThS Lê Minh Tiến (2010-2014) (Khóa XXIV, XXV)
- ThS Vũ Đình Lượng (2014 - 2017) (Khóa XXVI)   
- ThS Trịnh Thành Vinh (2016-2019) (Khóa XXVII)  
- BSNT.ThS Phạm Tuấn Đạt (2019 - nay)      
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH KHÓA XXIX, NHIỆM KỲ 2022 - 2024
  
RigGs 13400038
BS Lê Hoàng Duy Nam
Phòng KHTH BV
UV Ban Chấp hành
 
RigGs 13400040
BS Vũ Việt Trung
Giảng viên BM Dịch tễ
UV Ban Chấp hành
   
RigGs 13400088
 Vũ Đình Giang
Chi đoàn YHDP K11
UV Ban Chấp hành
      
RigGs 13400094
Nguyễn Hữu Hùng
Chi đoàn LTY K55A
UV Ban Chấp hành
 
RigGs 13400076
Thân Trọng Tấn
Chi đoàn K48G
UV Ban Chấp hành
 
 
RigGs 13400104
Lê Thùy Linh
Chi đoàn K48B
UV Ban Chấp hành
 
RigGs 13400091
Lê Việt Thắng
Chi đoàn K49D
.UV Ban Chấp hành
 
RigGs 13400103
Tô Hoàng Lâm
Chi đoàn K49D
UV Ban Chấp hành
 
RigGs 13400072
Nguyễn Tấn Sang
Chi đoàn YHCT K15
UV Ban Chấp hành
  
 
RigGs 13400083
Võ Lê Thu Phương
Chi đoàn K49C
UV Ban Chấp hành
 
RigGs 13400057
Nguyễn Trung Kiên
Chi đoàn Dược K14A
UV Ban Chấp hành
 
RigGs 13400071
Nguyễn Việt Hoàng
Chi đoàn K49A
UV Ban Chấp hành
RigGs 13400113 2
Trần Thế Anh
Chi đoàn K51F
UV Ban Chấp hành
Đinh Thị Phương Nhâm
Chi đoàn K51E
UV Ban Chấp hành
Vũ Thị Vân Anh
Chi đoàn K51C
UV Ban Chấp hành
Văn Thị Chi
Chi đoàn K52D
UV Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Thu Trang
Chi đoàn K52E
UV Ban Chấp hành
 

 
         Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1969. Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ I (1968 – 1969) là đồng chí Trần Văn Quế.
         Gắn liền với lịch sử phát triển của Trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo ra các phong trào, hoạt động sôi nổi trên mọi lĩnh vực: Giảng dạy, NCKH, học tập, rèn luyện và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Trong những năm tháng chiến tranh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhiều đoàn viên thanh niên đã lên đường nhập ngũ. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Trường ngày 17 và 19/8/1972 , 18 đoàn viên thanh niên đã anh dũng hy sinh.Tham gia hoạt động NCKH, nhiều đoàn viên sinh viên nhà trường đã giành nhiều giải thưởng cao tại các Hội nghị khoa học toàn quốc. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2022-2024 được tổ chức vào ngày 20,21/5/2022. Đoàn trường hiện có trên 4800 đoàn viên, sinh hoạt tại 97 Chi đoàn.
 
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXIX
Nhiệm kỳ 2022-2024

 
I. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH
SÁNG TRÍ TUỆ - HỒNG TRÁI TIM - XÂY HOÀI BÃO LỚN

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên - thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thái Bình và của Nhà trường.
- Phối hợp với chính quyền các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn; tích cực xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:
- Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên về truyền thống đạo đức và lý tưởng cách mạng.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
- Xây dựng và triển khai tốt công tác nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn với 03 phong trào cách mạng và 03 chương trình đồng hành với đoàn viên.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BÂT:
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
 
Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
và 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình
 
Hành trình về nguồn
2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng
2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”
 
Ấm áp vùng cao lần thứ XI tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
          
Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXI năm 2022
2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”
 
Hoạt động về biển đảo
3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên
3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”
 
Olympic Y học
3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”
 
Ngày hội việc làm 2023
3. Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” 
 
Chào tân sinh viên 2022

Thanh niên khỏe 2023


Văn hóa văn nghệ
4. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên trường học hội nhập quốc tế 
 
Hoạt động giao lưu, hợp tác với các đơn vị
5. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng
 
Đại hội các Chi đoàn
V. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Tập thể:
Huân Chương lao động hạng ba: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa và bảo vệ Tổ Quốc. (1481 QĐ/CTN ngày 08/10/2009 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

- Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Xã hội Chủ nghĩa và bảo vệ Tổ Quốc. (Quyết định số 01 QĐ/TTg ngày 02/1/2004 của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam)
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nghiên cứu khoa học tuổi trẻ ngành Y tế (Quyết định số 1621/QĐ-BYT ngày 12/5/2010 của Bộ Y tế)
Bằng khen: Đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường (Quyết định số 48/QĐ-BYT ngày 08/1/2016 của Bộ Y tế)
Cờ khen: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2015 - 2016
Bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 - 2004) góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. (Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình)
Cờ khen: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2015 - 2016.

Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2022-2023
2. Cá nhân:
- 02 Bằng khen của thủ tướng chính phủ (2004)
- 06 Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo.
- Nhiều Kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”.
- Bằng khen của bộ giáo dục và đào tạo cho các sinh viên đoạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học ( QĐ số 8114 BGĐT)
- Nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Nhiều bằng khen của tỉnh Đoàn Thái Bình.
Đăng nhập
Facebook
Lịch công tác
Tuần Tuần 15 (Năm học 2023-2024): Từ 28/10 đến 28/10/2023
Thứ 2:
Thứ 3:
17h30: Tuyển CTV Văn phòng
Thứ 4:
Thứ 5:
Thứ 6:
Thứ 7:
Chào tân Sinh viên 2023, Chung kết Hoa khôi sinh viên Y Dược Thái Bình
Chủ nhật:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây