TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

Giới thiệu về Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình

tải xuống logo hoi sinh vien chuan
Địa chỉ: 373 Phố Lý Bôn - Thành phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
Ngày thành lập: 09/01/1998
Cơ cấu tổ chức: trực thuộc TW HSV VN
BCH Hội Sinh viên Trường khóa XII  có 21 Đ/c
Số chi hội, Câu lạc bộ: 95 Chi hội, 26 Câu lạc bộ, tổ đội nhóm trực thuộc
Số lượng hội viên: hơn 5200 hội viên
CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ ĐƯƠNG NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN  TRƯỜNG TIỀN NHIỆM
  
ThS.BSNT Phạm Tuấn Đạt
- ThS.BSCKII Hoàng Hữu Tạo (1998-2003)      
- TTND.PGS.TS Nguyễn Thanh Bình (2003 -2006)
- ThS.BSCKII Hoàng Minh Nhữ (2006-2010)
- ThS Lê Minh Tiến (2010 - 2014)
- ThS Vũ Đình Lượng (2014 - 2017)
- ThS Trịnh Thành Vinh (2017 - 2020)
- ThS.BSNT Phạm Tuấn Đạt (2020 - nay)

ThS.BSNT Phạm Tuấn Đạt
Chủ tịch Hội Sinh viên
Giảng viên BM Ngoại
 
 
Anh Ánh
 
Phố
 
  BS. Đoàn Văn Ánh
Phó Chủ tịch
GV BM Chấn thương
  SV. Thái Hoàng Phố
Phó Chủ tịch
Chi hội K49B
 
     
Thanh Thanh
Thành
Thái
Khang
Hoàng Thị Phương Thanh
UV Ban Thư ký
Chi hội K48G
Phạm Tất Thành
UV Ban Thư ký
Chi hội K48F
Nguyễn Đức Thái
UV Ban Thư ký
Chi hội K50C
Đinh Công Khang
UV Ban Thư ký
Chi hội K50H
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2023 - 2025
Minh ANh
Hà Anh
ĐM
Hiệp
Đức Nghiac
 
Vũ Minh Anh
UV Ban Chấp hành
Chi hội YHDP K11
Hà Việt Anh
UV Ban Chấp hành
Chi hội K49B
Đỗ Ngọc Mai
UV Ban Chấp hành
Chi hội K49C
Trịnh Hoàng Hiệp
UV Ban Chấp hành
Chi hội K49F
Trần Đức Nghĩa
UV Ban Chấp hành
Chi hội LTY K54B
 
Anh
Hiếu
Thư
Kiệt
Hoàng
 
Trần Thị Anh
UV Ban Chấp hành
CH ĐH Dược K16C
Trần Trung Hiếu
UV Ban Chấp hành
CH ĐH Dược K16C
Lê Anh Thư
UV Ban Chấp hành
Chi hội K50E
Hoàng Tuấn Kiệt
UV Ban Chấp hành
Chi hội K51F
Nguyễn Tiến Hoàng
UV Ban Chấp hành
Chi hội K50C
Bách
Trinh
Thanh Hương
Dương
Lê Việt Bách
UV Ban Chấp hành
Chi hội K51A
Nông Thùy Trinh
UV Ban Chấp hành
Chi hội K51A
Bùi Thanh Hương
UV Ban Chấp hành
Chi hội K52F
Nguyễn Thị Thùy Dương
UV Ban Chấp hành
Chi hội K52F

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 25 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
     Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1998. Chủ tịch Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ I (1998­ - 2003) là đồng chí Hoàng Hữu Tạo. Gắn liền với lịch sử phát triển của trường Đại học Y Thái Bình (nay là trường Đại học Y Dược Thái Bình), Hội Sinh viên Nhà trường luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo ra các phong trào, hoạt động sôi nổi trên mọi lĩnh vực: Giảng dạy, NCKH, học tập, rèn luyện và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Trong những năm tháng chiến tranh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhiều đoàn viên thanh niên đã lên đường nhập ngũ. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Trường, ngày 17 - 19/8/1972 đã có 18 hội viên thanh niên đã anh dũng hy sinh. Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các hoạt động luôn bám sát mọi hướng dẫn theo chương trình mà Ban Thư ký Trung ương đề ra và đã đạt nhiều thành tích. Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2025 đã được diễn ra vào ngày 19,20/5/2023, qua đó hiệp thương 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Đến tháng 6/2023, Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình có trên 5500 hội viên, 92 chi hội, 26 Câu lạc bộ, đội nhóm, Ban chức năng trực thuộc.
IMG 0775
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2025

MG 1923
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2025
I. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
Sinh viên Y Dược Thái Bình
Bản lĩnh - Khát vọng - Bứt phá - Hội nhập

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
- Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên - sinh viên.
- Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2025
- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, sinh viên.
- Đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tham gia xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh.
- Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hoạt động của Hội, phát triển mạnh mẽ các CLB đội, nhóm, nâng cao kỹ năng hoạt động cho cán bộ Hội.
- Đẩy mạnh các cuộc vận động, chương trình, các phong trào của hội, tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt, đồng thời phát huy sức trẻ và tri thức của sinh viên, góp sức cùng cộng đồng, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế.
- Tiếp tục cùng với Ban Thường vụ Đoàn Trường, Nhà trường tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí trên quy mô rộng, đạt hiệu quả cao.
 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
* Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn
 
1. Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt

1.1. Công tác tuyên truyền và triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

 

1.2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong

 Lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2023
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình (09/01/1998 - 09/01/2023

1.3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

 

1.4. Sinh viên rèn luyện thể chất

 

1.5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

 

1.6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế

 

2. Chương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên

 

3. y dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

 
V. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Tập thể: Liên tục nhận được Cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bằng khen của TW Hội Sinh viên Việt  Nam, UBND tỉnh Thái Bình, Tỉnh đoàn Thái Bình.

 
Cá nhân: Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhận được Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình, Tỉnh đoàn Thái Bình, nhiều sinh viên được nhận giải thưởng “Sao tháng giêng”, Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp tỉnh và cấp Trung ương.
 
 
Đăng nhập
Facebook
Lịch công tác
Tuần Tuần 15 (Năm học 2023-2024): Từ 28/10 đến 28/10/2023
Thứ 2:
Thứ 3:
17h30: Tuyển CTV Văn phòng
Thứ 4:
Thứ 5:
Thứ 6:
Thứ 7:
Chào tân Sinh viên 2023, Chung kết Hoa khôi sinh viên Y Dược Thái Bình
Chủ nhật:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây