CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÌ 2020-2025

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ bảy - 23/01/2016 21:41
Đúng 8 giờ sáng nay, ngày 21/1/2016, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc.
1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng đã về dự Đại hội.
 
Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải và đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
 
Tới dự phiên khai mạc có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước, đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ, các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 
Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đưa tin về Đại hội.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.
 
Trong không khí trang trọng, phấn khởi, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội, trong đó nêu rõ: Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới. Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Đại hội vui mừng đón Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng, mang tới Đại hội những đóa hoa tươi thắm, tình cảm thắm thiết và niềm tin lớn lao của đồng bào Thủ đô và nhân dân cả nước đối với Đảng.
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội; gửi đến đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô lời cảm ơn chân thành và bày tỏ quyết tâm tổ chức Đại hội XII thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội và đồng bào cả nước đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng Thủ đô 1000 năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình, trái tim thân yêu của cả nước.
 
Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng...
 
Về 30 năm đổi mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thành tựu mang tầm vóc, ý nghĩa cách mạng, là sự nghiệp cách mạng to lớn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Tổng Bí thư khẳng định thành tựu của 30 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp thực tiễn của Việt Nam. Thời kỳ mới đòi hỏi phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tiếp tục đổi mới tư duy, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xử lý hiệu quả vấn đề mới nảy sinh, phản ánh quy luật đổi mới, quan hệ giữa đổi mới và ổn định, phát triển, giữa đổi mới kinh tế và chính trị, phát triển lực lượng sản xuất…
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh bối cảnh 5 năm tới có nhiều diễn biến phức tạp tác động trực tiếp nước ta…, có những thách thức, trong đó có sự suy thoái của một bộ phận đảng viên, công chức, viên chức, sự tồn tại của quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hoàn thiện nền kinh tế thị trường, thực hiện dân chủ, công bằng, tiến bộ, phát triển nhanh và bền vững…

 
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trình bày nêu rõ:
 
Tập thể Ban Chấp hành Trung ương đã khẩn trương triển khai nghị quyết Đại hội XI, thông qua quy chế làm việc với nhiều điểm mới về trách nhiệm, quyền hạn. Trong một số thời điểm khó khăn của nền kinh tế trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương đã nhận định đúng, kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cũng như kiên trì thực hiện các chủ trương.
 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quốc phòng, an ninh, đối ngoại cũng có những điểm đáng ghi nhận trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực, nhất là biển Đông, diễn biến phức tạp. Trung ương đã bàn và đề ra chủ trương, giải pháp tổng thể để Bộ Chính trị triển khai, đạt kết quả tích cực, tạo đồng thuận trong xã hội, được quốc tế ủng hộ.
 
Điểm nổi bật là Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4, qua thực hiện đã góp phần cảnh báo, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
 
Tuy nhiên, lĩnh vực tư tưởng, lý luận còn một số nội dung chưa được bàn tổng thể, thấu đáo và hướng giải quyết, trong đó có những vấn đề then chốt, phức tạp liên quan đến phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và một số vấn đề xã hội quan tâm.
Một khuyết điểm khác là chưa có giải pháp mạnh mẽ, khắc phục những khó khăn, yếu kém và đổi mới đồng bộ, toàn diện nền kinh tế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch. Lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tiền lương, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể còn lúng túng, hiệu quả hạn chế. Chưa có giải pháp tích cực để phát huy, thu hút hiền tài và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược.
 
Báo cáo còn chỉ ra khuyết điểm của Ban Chấp hành Trung ương là chậm bàn hoặc bàn chưa triệt để một số vấn đề lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số vấn đề mới phát sinh nên chưa kịp thời đề ra chủ trương giải pháp thích hợp, để khai thác tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn trong hội nhập quốc tế.
 
Báo cáo của đồng chí Lê Hồng Anh cũng đánh giá các ưu, khuyết điểm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
Theo đó, nhìn chung các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, kiên định, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống quan điểm thù địch...
 
Hầu hết các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có tín nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị, nêu gương tốt về phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cải thiện lề lối làm việc, tăng cường đi cơ sở...
 
Về khuyết điểm, Báo cáo cho rằng, ở khâu tham mưu, thực hiện nhiệm vụ... vẫn còn những mặt hạn chế. Đặc biệt, vẫn còn có người chưa gương mẫu hoặc để vợ con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
 
Với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Báo cáo đánh giá là luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụỵ, bình tĩnh và cẩn trọng trong công việc, làm việc có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
 
Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được đánh giá là dân chủ, giữ vững nguyên tắc làm việc.
 
Phần khuyết điểm đề cập, công tác đánh giá cán bộ vẫn là điểm yếu. Hàng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa đánh giá cán bộ theo phân cấp quản lý theo quy chế làm việc.
 
Khuyết điểm tiếp theo là chưa chỉ đạo nghiên cứu tổng thể, sâu sắc về tình hình tổ chức đảng, đảng viên và sơ kết, tổng kết việc thí điểm thực hiện một số mô hình về tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, việc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương, hình thức trong tổ chức lễ hội, đi công tác nước ngoài kết quả còn hạn chế.
 
Đánh giá chung, báo cáo nêu, việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí chưa có nhiều chuyển biến.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rõ rệt. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chậm.
 
Báo cáo nêu rõ, những thiếu sót, khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực chưa rõ…
 
“Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên” - đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu trong phiên khai mạc Đại hội.
 
Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XII.

 
Một số hình ảnh về phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội thực hiện:
 
 
Các đại biểu dự Đại hội.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc.
 
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội.
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
 
Các em thiếu nhi chúc mừng Đại hội.
 
Các đoàn đại biểu trên đường đến Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội dự phiên khai mạc Đại hội.
 
Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 
Các đại biểu Đoàn Thái Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào hội trường.
 
Các đại biểu Đoàn Thái Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào hội trường.

Các đại biểu Đoàn Thái Bình dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong hội trường.


 
Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước...
 
...và quốc tế đưa tin về Đại hội.
 
 

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây