TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

THÔNG BÁO V/v Giới thiệu quần chúng ưu tú xét Kết nạp Đảng

Thứ tư - 21/08/2019 15:38
TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Số:         -TB/ĐTN Thái Bình, ngày       tháng 08 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu quần chúng ưu tú xét Kết nạp Đảng
 
 
 
 
                    Kính gửi: Các Chi đoàn khối: YĐK-K44, K45, K46; YHDP-K8, K9, K10; YHCT-K9, K10, K11; ĐH Dược-K10, K11; ĐH Điều dưỡng-K11, K12; YTCC K4, K5; Liên thông YĐK-K49, K50, K51.
- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc xét và giới thiệu đoàn viên ưu tú Kết nạp Đảng;
- Căn cứ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020;
- Căn cứ hướng dẫn số 10-HD/ĐU về tiêu chuẩn phát triển đảng viên trong sinh viên, học viên và công văn số 01-CV/ĐU về sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kết quả rèn luyện đối với sinh viên khi được xét kết nạp Đảng của Đảng ủy Trường ĐH Y Dược Thái Bình;
- Thực hiện việc theo dõi, giáo dục bồi dưỡng kết nạp Đảng trong sinh viên.
Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường đề nghị các Chi đoàn tổ chức họp xét, giới thiệu quần chúng ưu tú đã tham gia học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”  để xét kết nạp Đảng theo tiêu chuẩn và quy trình cụ thể như sau:
I. TIÊU CHUẨN:
1. Tiêu chuẩn chung
- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người Đảng viên;
- Có nguyện vọng, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn;
- Lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường;
- Phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín nhiệm;
- Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội;
- Có Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
2. Tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Đối với sinh viên hệ liên thông
- Thời gian kết nạp từ năm học thứ 3.
- Kết quả học tập: Sinh viên có xu hướng phấn đấu tiến bộ sau mỗi kỳ học, có ít nhất 02 học kỳ kết quả học tập đạt loại khá trở lên. Kỳ học gần nhất được xét kết nạp kết quả học tập đạt loại khá trở lên và không vi phạm quy chế đến mức phải xử lý kỷ luật.
- Dưới 10% số môn học thi lần 2, không có thi lần 3.
- Xếp loại đánh giá kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong thời gian 02 kỳ học gần nhất tính đến thời điểm quần chúng được xét kết nạp Đảng. Các kỳ học khác kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.
- Có thành tích nổi bật tham gia các hoạt động phong trào được Nhà trường hoặc tổ chức đoàn thể cơ sở (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường,…) biểu dương, khen thưởng.
2.2. Đối với sinh viên hệ chính quy
- Thời gian được xét kết nạp từ năm học thứ ba (đối với hệ chính quy 4 năm) và năm học thứ tư (đối với hệ chính quy 5 năm trở lên).
- Kết quả học tập: Sinh viên có xu hướng phấn đấu tiến bộ sau mỗi kỳ học, có ít nhất 02 học kỳ kết quả học tập đạt loại khá trở lên (đối với hệ chính quy 04 năm); 03 học kỳ kết quả học tập đạt loại khá trở lên (đối với hệ chính quy 05 năm); 04 học kỳ kết quả học tập đạt loại khá trở lên (đối với hệ chính quy 06 năm). Kỳ học gần nhất được xét kết nạp kết quả học tập đạt loại khá trở lên và không vi phạm quy chế đến mức phải xử lý kỷ luật.
- Dưới 5% số môn học thi lần 2, không có thi lần 3.
- Xếp loại đánh giá kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong thời gian 02 kỳ học gần nhất (đối với hệ chính quy 04 năm); 03 kỳ học gần nhất (đối với hệ chính quy 05 năm); 04 kỳ học gần nhất (đối với hệ chính quy 06 năm) tính đến thời điểm quần chúng được xét kết nạp Đảng. Các kỳ học khác kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.
- Có thành tích nổi bật tham gia các hoạt động phong trào được Nhà trường hoặc tổ chức đoàn thể cơ sở (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường,…) biểu dương, khen thưởng.
2.3. Đối với trường hợp đặc biệt
Những trường hợp sau đây, có thể xét kết nạp vào Đảng nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn chung cho đối tượng sinh viên:
- Sinh viên có thành tích xuất sắc, được các cấp có thẩm quyền khen thưởng (UBND tỉnh hoặc bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trở lên).
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số, là đối tượng cử tuyển có điểm học tập đạt 70% trở lên các tiêu chuẩn của các đối tượng đã quy định phần trên,
- Trong một số trường hợp đặc biệt, vì công việc và lợi ích chung, Đảng ủy xem xét, thống nhất quyết định việc xét kết nạp Đảng cho đối tượng sinh viên.
II. QUY TRÌNH XÉT CHỌN:
1. Chi Đoàn tiến hành họp, nhận xét, góp ý và giới thiệu 03 quần chúng ưu tú (chưa được giới thiệu xét Kết nạp Đảng trong năm học 2018 - 2019) đã đi học lớp“Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”có nguyện vọng xét Kết nạp Đảng lên BCH Đoàn Trường.
Khi họp phải mời đại diện của Đoàn Thanh niên Trường tham gia họp để đảm bảo tính dân chủ khi xét nguồn giới thiệu.
 
2. Căn cứ vào danh sách của các Chi đoàn giới thiệu; BCH Đoàn Trường nhận xét, đánh giá, xem xét và quyết định giới thiệu sang Chi bộ Sinh viên dài hạn (với khối sinh viên chính quy) và các Chi bộ Liên thông (với khối sinh viên liên thông) đề nghị xét kết nạp; đồng thời tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu và rèn luyện.
III. BIÊN BẢN, GIẤY TỜ
          Các Chi đoàn họp xét, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Văn phòng Đoàn Trường.
1. Hồ sơ của mỗi đồng chí được đựng trong 1 túi đựng hồ sơ trong đó bao gồm:
- 02 Biên bản họp Chi đoàn (đánh máy theo mẫu được đính kèm).
- 02 Bản Lý lịch trích ngang của các quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng (đánh máy theo mẫu được đính kèm, có dán ảnh 3 x 4).
- 02 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú (đánh máy theo mẫu được đính kèm).
- 02 Bản photo Giấy chứng nhận học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày ký.
- 02 Bảng điểm (01 bản có xác nhận của Phòng QLĐTĐH và 01 bản photo).
2. Trường hợp chi đoàn không giới thiệu quần chúng ưu tú; phải nộp biên bản họp Chi đoàn về Văn phòng Đoàn Trường.
Hồ sơ giới thiệu các Chi đoàn nộp về Văn phòng Đoàn trường (A103-KTX khu A trường ĐH Y Dược Thái Bình) hạn cuối là ngày 28/08/2019. Quá thời hạn trên, BCH Đoàn Trường không xem xét hồ sơ.
* Chú ý:
          - Đối với các đồng chí đã được giới thiệu xét kết nạp từ năm học 2018 - 2019 thì bổ sung hồ sơ và tiếp tục xét kết nạp trong năm học 2019 - 2020.
          - Trường hợp Chi đoàn không đồng ý giới thiệu các đồng chí này, yêu cầu trình bày rõ trong biên bản họp Chi đoàn.
Mọi thông tin xin liên hệ:
Đ/c Lê Thị Thu Uyên - UV BCH Hội Sinh viên Trường - SĐT: 0942.519.662./.
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chi bộ Sinh viên dài hạn (để phối hợp c/đ);
- Các Chi bộ Liên thông (để phối hợp c/đ);
- Các đ/c UV BCH ĐTN, HSV Trường (để c/đ);
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Trịnh Thành Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây