TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

Phiên Thứ nhất Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Thứ ba - 23/05/2017 08:04
Đúng 19h30 ngày 18/05/2017, tại Đại Giảng đường trường Đại học Y Dược Thái Bình, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã khai mạc phiên thứ nhất.
Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tỉnh đoàn Thái Bình có: đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban công tác thanh niên; đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên BCH, Trưởng ban thanh thiếu niên trường học. Về phía Nhà trường có: NGƯT.PGS.TS Hoàng Năng Trọng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Bình cùng các thầy trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và 235 đại biểu đại diện cho hơn 4000 đoàn viên trong toàn trường.
IMG 6325
 
IMG 6329
Văn nghệ Chào mừng trước thềm Đại hội
IMG 6341
Lễ Chào cờ tại Phiên thứ nhất
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Y Dược Thái Bình lần thứ XXVII
Đồng chí Đoàn Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đoàn Trường khóa XXVI, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đoàn Trường khóa XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2019. 100% đại biểu Đại hội đã biểu quyết công nhận 235 đại biểu triệu tập đủ tư cách tham dự Đại hội.
IMG 6350
Đồng chí Đoàn Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Đoàn Trường khóa XXVI
Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
 báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu
Đồng chí Đặng Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Đoàn Trường khóa XXVI thông qua nội quy đại hội và trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII. Với 160 ý kiến đến từ 105 Chi đoàn, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo các báo cáo chính trị Đoàn cấp trên, bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự định hướng của Đảng, Đoàn các cấp. Đóng góp vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có các ý kiến đề xuất bổ sung vào nhóm phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc", phong trào "Đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp" cần đa dạng phong phú hơn nữa, các nội dung, cách thức thực hiện đến cơ sở. Với báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, các ý kiến đề xuất về công tác giáo dục, tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng cán bộ Đoàn Hội chủ chốt cần được đầu tư về chất lượng, sắp xếp khung thời gian tổ chức phù hợp với từng đơn vị.
IMG 6342
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVI nhiệm kỳ 2014 - 2017 do đồng chí Trịnh Thành Vinh, Phó Bí thư Đoàn Trường trình bày đã nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn trường. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đoàn Trường quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tích cực đổi mới việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình khóa XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc khóa X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tích cực triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Đoàn Trường đã xây dựng các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, kế hoạch thực hiện nghị quyết kết luận của BCH Trung ương Đoàn. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn khóa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Tống Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường khóa XXVI trình bày đề án xây dựng nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trịnh Thành Vinh quán triệt thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII, đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII do Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVI giới thiệu. Theo đó, những đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII bảo đảm đúng cơ cấu, quy hoạch, là những đồng chí có năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng phát triển phong trào tốt tại cơ sở, có uy tín trong công việc. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc quy trình, thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm, khách quan.
IMG 6353
Đồng chí Trịnh Thành Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Danh sách nhân sự
bầu cử Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII do Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVI giới thiệu
Đồng chí nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII do Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVI thực hiện đảm bảo khách quan,dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định và được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tỉnh Đoàn Thái Bình xét duyệt. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nghiệm, phát huy trí tuệ tập thể, công tâm lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, bảo đảm phát huy năng lực, trình độ, góp phần cùng Hội Sinh viên, Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo.
100% các đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu 25 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXVII, biểu quyết nhất trí số lượng và thành viên Ban Kiểm phiếu. 235 đại biểu dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2019.
DSC 0015
 
DSC 0019
Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội bỏ phiếu bầu cử
Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2019
IMG 6359
 
IMG 6357
Các đồng chí đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử 
Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2019
DSC 0025
Ngay sau đó, các đại biểu dự Đại hội Đoàn Trường đã biểu quyết thông qua số lượng, danh sách đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVII do Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVI giới thiệu đồng thời tiến hành bầu 10 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVII. 
IMG 6411
 
IMG 6413
Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2019  tiến hành họp phiên thứ nhất
Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII nhiệm kỳ 2017 - 2019  tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đoàn Trường, Bí thư và các Phó Bí thư Đoàn Trường, Ủy Ban kiểm tra Đoàn Trường và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường.
anh co dinh lien he
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây