TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

Thông báo v/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Thứ sáu - 22/03/2019 20:22
TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
***
Số:       -CV/ĐTN
“V/v tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
Thái Bình, ngày      tháng 3 năm 2019
 
 
Kính gửi: Các chi đoàn, chi hội trong toàn trường
 
            Thực hiện Công văn số 524-CV/TĐTN-TTNTH của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường. Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến các chi đoàn về việc tham gia Hội thi cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự thi
            Đoàn viên, sinh viên trong toàn Trường.
2. Nội dung, hình thức thi
2.1. Nội dung thi
            - Kiến thức về Triết học, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, các danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
            - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam.
            - Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.
            - Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 2.2. Hình thức thi
2.2.1. Vòng thi tuần
            - Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn.
            - Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 24h00 ngày chủ nhật trong tuần.
            - Tổng cộng có 05 tuần thi, từ 25/3/2019 đến 28/4/2019.
          - Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng tối đa 3 lần trước khi bắt đầu vào mỗi câu hỏi bất kỳ, cho tới khi sử dụng hết quyền. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được 15 điểm; trả lời sai câu hỏi có ngôi sao hy vọng lần thứ nhất bị trừ 5 điểm, lần thứ hai bị trừ 10 điểm, lần thứ ba bị trừ 15 điểm. Mỗi thí sinh có 600 giây (10 phút) để hoàn thành bài thi. Mỗi tài khoản được dự thi không quá 5 lần/tuần. Kết quả cao nhất trong 5 lần thi là căn cứ để trao giải thưởng.
Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 280 điểm. Nếu thí sinh bị trừ điểm về điểm số bằng 0, phần thi sẽ dừng lại. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng. Kết quả của thí sinh dự thi được xếp hạng theo bảng thi đã đăng ký.
2.2.2. Vòng chung kết trực tuyến
            - Sau 05 tuần thi, ở mỗi bảng A, B, sẽ có 15 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần (mỗi tuần chọn 03 thí sinh, không trùng lặp với thí sinh đã được chọn từ các tuần trước) và 15 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất (tổng điểm số và thời gian của 5 tuần thi) được tham dự vòng chung kết trực tuyến.
            - Thời gian thi đồng loạt, tập trung: 09h00 ngày 05 tháng 5 năm 2019 (Chủ nhật).
            - Địa điểm thi: Ban Tổ chức sẽ thông báo dựa trên tình hình thực tế.
            - Hình thức thi: gồm 3 phần thi.
                + Phần 1 - trắc nghiệm: Tương tự vòng thi tuần. Điểm số tối đa phần này là 280 điểm.
              + Phần 2 - tự luận: Thí sinh trả lời 01 câu hỏi tự luận trong thời gian tối đa là 60 phút trên phần mềm Microsoft Word và gửi vào phần thi tại website. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm.
              + Phần 3 - video clip: Thí sinh tự thực hiện đoạn quay video clip trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức cung cấp và gửi vào phần thi tại website. Câu hỏi sẽ được gửi tới email cá nhân của thí sinh trước thời điểm thi đồng loạt, tập trung 3 ngày. Điểm số tối đa phần thi này là 150 điểm.
            Điểm số cuối cùng của thí sinh là tổng điểm của 3 phần thi.
2.2.3. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc
            04 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sau khi kết thúc Vòng loại ở mỗi bảng thi A, B, sẽ tham dự Vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc.
            - Thời gian: dự kiến ngày 19/5/2019.
            - Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.
            - Gồm 02 phần thi
               + Phần thứ nhất: Kiểm tra kiến thức. Lần lượt các nhóm thí sinh theo các bảng A, B (mỗi nhóm 04 thí sinh) tham gia trả lời trên máy tính 15 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây. Mỗi câu trả lời đúng được tối đa 10 điểm, điểm số đạt được dành cho câu trả lời đúng tương ứng với thời gian thí sinh đưa ra phương án trả lời, sai không có điểm. Mỗi thí sinh được sử dụng ngôi sao hy vọng 02 lần trong suốt quá trình trả lời. Đặt ngôi sao hy vọng, đúng được nhân đôi số điểm, sai bị trừ 15 điểm. Ngôi sao hy vọng được đặt trước khi hiện câu hỏi. Điểm tối đa cho phần thi này là 180 điểm.
               + Phần thứ hai:
04 thí sinh của mỗi bảng sẽ được chia thành 02 cặp (bốc thăm ngẫu nhiên). Tại mỗi cặp đấu thí sinh sẽ bốc thăm lựa chọn 1 chủ đề trong số các chủ đề cho Ban Tổ chức thông tin trước cho thí sinh. Sau khi bốc thăm thí sinh có 02 phút để chuẩn bị. Thí sinh hùng biện chủ đề cho trước trong thời gian không quá 05 phút. Thí sinh còn lại được quyền phản biện và trao đổi trong thời gian không quá 02 phút. Kết thúc phần phản biện và trao đổi 02 thí sinh trong cặp đấu sẽ đổi vai và hùng biện về chủ đề tiếp theo. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm, trong đó 80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện. Kết thúc phần thi của 06 cặp đấu, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các thí sinh để xếp hạng chung cuộc theo từng bảng thi. Điểm xếp hạng là điểm tổng cộng của 02 phần thi.
            * Những quy định chung khi thi trực tuyến
            - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.
            - Nghiêm cấm việc để, nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi.
            - Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà Ban tổ chức           thông báo.
            - Trong quá trình thi, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.
3. Giải thưởng
3.1. Giải thưởng Tuần dành cho mỗi bảng
            - 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng.
            - 01 giải Nhì trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng.
            - 01 giải Ba trị giá mỗi giải 500.000 đồng.
3.2. Giải toàn quốc dành cho mỗi bảng
            - 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng.
            - 01 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.
            - 02 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.
            Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
Bên cạnh giải thưởng của Ban tổ chức, mỗi tuần Đoàn Trường sẽ trao giải thưởng cho 01 sinh viên có thành tích thi tốt nhất gồm:
          - Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi tuần của Đoàn Trường
          - Tiền thưởng 200.000đ
4. Yêu cầu
          - Đề nghị các chi đoàn, chi hội triển khai đến tất cả đoàn viên, sinh viên trong đơn vị mình. Mỗi đơn vị tối thiểu 20% sinh viên tham gia dự thi.
          - Việc tham gia Hội thi là một trong những căn cứ để xét thi đua khen thưởng và các dạnh hiệu đối với cá nhân và tập thể.
          Ban Thường vụ Đoàn Trường yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Trịnh Thành Vinh
anh co dinh lien he edit

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây