CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÌ 2020-2025

DANH SÁCH TẶNG QUÀ SV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT ĐINH DẬU

Thứ tư - 11/01/2017 21:57
DANH SÁCH TẶNG QUÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT ĐINH DẬU-2017
 
STT Họ và tên Đơn vị
1 Phùng Thị Hải Dương K46 A
2 Đinh Thị Thu Hiền K46 A
3 Dương Thảo Trang K46 B
4 Nguyễn Duy Bôn K46 B
5 Hoàng Minh Hiển K46 C
6 Trần Thị Mỹ Hạnh K46 C
7 Dương Thị Mỵ K46 D
8 Phan Thanh Huyền K46 D
9 Phan Đình Thiêu K46 E
10 Nguyễn Quang Sơn K46 E
11 Lộc Thị Yêu K46 F
12 Nguyễn Thu Hằng K46 F
13 Chảo Thị Mít K46 G
14 Trương Thị Thiện K46 G
15 Lò Thị Hương K46 H
16 Lê Thị Thế K46 H
17 Cà Thị Thu K46 I
18 Lê Đức Chung K46 I
19 Lò Thị Thoát K46 K
20 Phạm Thùy Linh K46 K
21 Trần Thị Mến YHCT K11
22 Vũ Thị Hòa YHCT K11
23 Ngô Thị Hiên ĐD A-K11
24 Phạm Thị Luyện ĐD A-K11
25 Vũ Thị Tuyền ĐD B-K11
26 Trần Thị Thảo ĐD B-K11
27 Nguyễn Thị Trang ĐD C-K11
28 Hoàng Thị Hạnh ĐD C-K11
29 Nguyễn Thị Thùy Linh Dược A-K10
30 Nguyễn Thị Huyền Dược A-K10
31 Nguyễn Thị Lụa Dược B-K10
32 Nguyễn Thị Liễu Dược B-K10
33 Nguyễn Thị Nhài YTCC K4
34 Triệu Thị Tuế Mai YTCC K4
35 Nguyễn Thu Trang YHDP K10
36 Lê Diễm Kiều YHDP K10
37 Nguyễn Thành Tiến K45 A
38 Phạm Thu Thủy K45 A
39 Phạm Thị Thủy K45 B
40 Trần Thị Huyền Trang K45 B
41 Phạm Thị Cúc K45 C
42 Trần Thị Thương K45 C
 
43 Nguyễn Đình Thịnh K45 D
44 Giàng A Tếnh K45 D
45 Khuất Mạnh Đức K45 E
46 Trần Thị Hằng K45 E
47 Đỗ Thị Hà K45 F
48 Lục Thị Hồng K45 F
49 Phạm Thị Oanh K45 G
50 Trần Thị Thu Hà K45 G
51 Nguyễn Thị Hương K45 H
52 Quách Hồng Nhung K45 H
53 Hà Thị Oanh K45 I
54 Lương Thùy Dung K45 I
55 Phạm Đức Lâm K45 K
56 Hoàng Thị Thơ K45 K
57 Phan Ngọc Đức YHDP K9
58 Phan Thúy Hằng YHDP K9
59 Tô Thị Thảo YHCT K10
60 Đào Thị Huyền YHCT K10
61 Nguyễn Hà Trọng Dược K10
62 Nguyễn Hồng Nhung Dược K10
63 Đỗ Thị Hương ĐD A-K10
64 Phạm Thị Huyền ĐD A-K10
65 Đào Thị Nhung ĐD B-K10
66 Nguyễn Thị Hồng Nhung ĐD B-K10
67 Lương Đức Đăng YTCC K3
68 Nguyễn Thị Hương YTCC K3
69 Lê Thanh Trường K44 A
70 Đinh Thị Dung K44 A
71 Đỗ Thị Huế K44 B
72 Nguyễn Thị An K44 B
73 Phạm Thị Hướng K44 C
74 Nguyễn Văn Sôn K44 C
75 Lưu Mỹ Duyên K44 D
76 Nguyễn Thị Hương K44 D
77 Lục Thị Hiền K44 E
78 Hoàng Thị Quỳnh Hương K44 E
79 Lê Duy Định K44 F
80 Nguyễn Thị Ngọc K44 F
81 Nguyễn Thị Phong Lan K44 G
82 Lê Minh Quang K44 G
83 Cứ A Vàng K44 H
84 Vừ A Thông K44 H
85 Hàng Thị Dinh K44 I
86 Sùng Thị Dợ K44 I
 
87 Mai Văn Mỹ K44 K
88 Mai Văn Duy K44 K
89 Bùi Thế Hoàng ĐD A-K9
90 Hà Kiều Anh ĐD A-K9
91 Lê Hà Linh ĐD B-K9
92 Nguyễn Thị Gấm ĐD B-K9
93 Trần Đức Trụ YHCT K9
94 Phạm Văn Duy YHCT K9
95 Hoàng Thị Tuyết YHDP K8
96 Đoàn Thị Thương Thương YHDP K8
97 PHETMIN Phisouphone YTCC K2
98 LIENSONE Vilaimeng YTCC K2
99 Lê Thị Tuyết Dược K9
100 Bùi Hữu Tuấn Dược K9
101 Séng Thị Dinh K43 A
102 Bùi Văn Thường K43 A
103 Bế Thị Huyền K43 B
104 Vi Thị Thùy Dung K43 B
105 Nguyễn Văn Đức K43 C
106 Vũ Tiến Hiệp K43 C
107 Đặng Thị Thủy K43 D
108 Giàng A Tủa K43 D
109 Bạch Thị Thành Tâm K43 E
110 Đặng Thị Thùy Dung K43 E
111 Trần Thị Nữ K43 F
112 Hoàng Thanh Hoa K43 F
113 Lò Thị Tển K43 G
114 Vừ A Lả K43 G
115 Điêu Thị Thảo Linh K43 H
116 Phạm Hoàng Giang K43 H
117 Vy Thị Tươi ĐD K8
118 Trương Thị Thanh ĐD K8
119 Hoàng Văn Đại YHCT K8
120 Nguyễn Thị Nam Phương YHCT K8
121 Nguyễn Văn Môn YTCC K1
122 Lê Thị Phúc YTCC K1
123 Phạm Thị Mỹ Nương YHDP K7
124 Đỗ Văn Quyển YHDP K7
125 Nguyễn Thị Vân Dược K8
126 Nguyễn Thị Tài Loan Dược K8
127 Trần Đức Hùng K42 A
128 Hoàng Thị Hiên K42 A
129 Trần Thị Ngọc Mai K42 B
130 Vũ Thị Thanh Huyền K42 B
 
131 Phạm Thị Nga K42 C
132 Nguyễn Trung Dũng K42 C
133 Phạm Thị Lan K42 D
134 Nguyễn Huy Phú K42 D
135 Bùi Văn Thuận K42 E
136 Phạm Trọng Tài K42 E
137 Mùa A Minh K42 F
138 Lê Sỹ Anh K42 F
139 Bùi Ngọc Mai K42 G
140 Phạm Thị Hương K42 G
141 Phạm Văn Châu K42 H
142 Phạm Thị Thanh Phương K42 H
143 Lại Thị Yến YHDP K6
144 Vũ Thị Tho YHDP K6
145 Trương Thị Thuận YHCT B K7
146 Lê Thị Thịnh YHCT B K7
147 Đinh Thị Hải YHCT A K7
148 Hoàng Thị Hà YHCT A K7
149 Hà Văn Giang K41 B
150 Lò Thị Trang K41 B
151 Vi Thị Nam K41 D
152 Nộc Văn Hằng K41 D
153 Phạm Thị Liên K41 F
154 Nguyễn Văn Đàng K41 F
155 Tống Duy Quý K41 G
156 Trương Thị Yến K41 G
157 Đỗ Đình Công K41 H
158 Phạm Thùy Giang K41 H
159 Bùi Trung Thiệu K41 I
160 Nguyễn Thị Bích K41 I
161 Tô Thị Thanh K41 K
162 Thạch Văn Chất K41 K
163 Mai Thị Yến YHCT K6
164 Vũ Thị Cúc YHCT K6
165 Đoàn Thị Phượng YHDP K5
166 Hoàng Thị Nhung YHDP K5
167 Đặng Thị Bích Phương Dược K7
168 Trịnh Thị Hoa Dược K7
169 Chu Bích Phương CLB Dancesport
170 Bùi Thị Hồng Nhung CLB Dancesport
171 Nguyễn Thị Vân Anh CLB Tiếng anh
172 Nguyễn Thị Tuyết Mai CLB Tiếng anh
173 Lê Thị Thế CLB NTTNH
174 Trịnh Đình Tuấn Anh CLB NTTNH
 
175 Bùi Hoài Thương CLB Ghi ta
176 Nguyễn Văn Hải CLB Ghi ta
177 Phạm Tuyết Trinh CLB Y học cổ truyền
178 Trương Thị Dung CLB Y học cổ truyền
179 Nguyễn Tất Đạt CLB Cờ vua
180 Nguyễn Trường Giang CLB Cờ vua
181 Phạm Thị Hải yến CLB Văn nghệ xung kích
182 Dương Thị Mỵ CLB Văn nghệ xung kích
183 Lò Văn Vui CLB Karatedo
184 Bùi Đức Thuật CLB Karatedo
185 Lê Thị Trà Nhi CLB Học tập tích cực
186 Nguyễn Thị Chiên CLB Học tập tích cực
187 Lê Thị Quỳnh Nga Đội tự quản
188 Phạm Thị Hiên Đội tự quản
189 Trần Thị Lý CLB SVVĐHMTN
190 Hoàng Thái Sơn CLB SVVĐHMTN
191 Nguyễn Thị Hằng CLB Truyền thanh sinh viên
192 Nguyễn Thị Duyên CLB Truyền thanh sinh viên
193 Nguyễn Duy Hùng CLB Khoa học trẻ
194 Vũ Minh Nghĩa CLB Khoa học trẻ
195 Hoàng Văn Đảo CLB Bóng đá
196 Hà Văn Ngoan CLB Bóng đá
197 Nguyễn Tuấn Anh CLB Tiếng Pháp
198 Trần Minh Hoàng CLB Tiếng Pháp
199 Bùi Văn Chương VPĐTN
200 Nguyễn Ngọc Tam VPĐTN
201 Lê Thị Thu Nhung VPĐTN
202 Phạm Thị Ánh Tuyết VPĐTN
203 Phạm Thị Tuyết Chinh VPĐTN
204 Nguyễn Văn Nam VPĐTN
205 Đinh Đình Kiên VPĐTN
206 Bùi Thị Tuyết VPĐTN
207 Trần Kim Bảo CTV VPHSV
208 Nguyễn Thị Liên CTV VPHSV
209 Nguyễn Thị Lan Dung CBSVDH
210 Nguyễn Đình Tăng CBSVDH
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây