SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH BẢN LĨNH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018 - 2020. HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023.   
Năm mới

Quy chế xét tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường nhiệm kỳ 2015 - 2017

Thứ sáu - 07/08/2015 20:03
Quy chế xét tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường nhiệm kỳ 2015 - 2017
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
   
*** Thái Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2015
Số: 04 QC/HSV-YDTB    
       
 
QUY CHẾ
XÉT TẶNG DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
    NHIỆM KỲ 2015 - 2017
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” là cơ sở để Hội sinh viên trường chọn các cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh”“Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương”; đồng thời là cơ sở xét chọn đăng ký giải thưởng “Sao tháng giêng”, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện, triển khai đến từng hội viên, sinh viên trong toàn trường. Để đảm bảo việc bình xét đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Ban Thư ký Hội sinh viên trường thông báo tới các Chi hội, Câu lạc bộ và các bạn sinh viên về quy chế xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” nhiệm kỳ 2015 - 2017.
I. ĐỐI TƯỢNG
Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình.
II. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Đạo đức tốt
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Có lối sống văn hóa, văn minh.
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.
- Tham gia và đạt giải tại cuộc thi do Đoàn thanh nên – Hội sinh viên trường tổ chức.
- Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.
2. Học tập tốt
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
- Chuyên cần trong học tập.
- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 7,0/10.
2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học tập.
- Tham gia kỳ thi Olympic các môn học.
- Là chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trong năm học bình xét danh hiệu.
- Là chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương, các tổ chức khoa học, xã hội tổ chức.
3. Thể lực tốt
3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
- Có đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện (Có điểm đạt đối với các môn thể dục), tập thể dục thường xuyên. Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên.
3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.
- Là thành viên đội tuyển thể thao thi đấu cấp tỉnh, quốc gia. Ưu tiên những sinh viên là đạt các giải từ khuyến khích trở lên trong các kì thi đấu cấp tỉnh, quốc gia, khu vực.
- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.
Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
4. Kỹ năng tốt
4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt 1 trong 4 tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học. Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học do đơn vị từ cấp CLB trở lên tổ chức.
+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
+ Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Chi Đoàn, Chi Hội trở lên.
+ Tham gia tốt các hoạt động của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường, tham gia tình nguyện trong năm học bình xét danh hiệu.
4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.
- Là báo cáo viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.
5. Hội nhập tốt
5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt một trong 2 điều kiện sau:
+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6) và có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên. Đối với những sinh viên chưa có bằng hoặc chứng chỉ và thì Điểm tổng kết môn ngoại ngữ, tin học phải đạt từ 8 trở lên.
+ Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu:
- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.
- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
III. QUY TRÌNH XÉT CHỌN
1. Hội đồng xét chọn:
Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:
+ Hội đồng xét chọn cấp Chi hội là Ban chấp hành Chi hội, ban chấp hành Chi đoàn, ban cán sự lớp xét chọn cấp Chi hội không quá 07 người.
+ Hội đồng xét chọn cấp Khối là các đồng chí Chi hội trưởng, các đồng chí UV BCH Hội Sinh viên trường phụ trách khối.
+ Hội đồng xét chọn cấp trường gồm Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Thường vụ Đoàn trường, ban thi đua khen thưởng của Đoàn TN - Hội Sinh viên.
2. Số lượng
Tất cả sinh viên đạt tiêu chuẩn xét chọn đều được đề nghị xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”, không hạn chế số lượng.
3. Các bước xét chọn:
Bước 1: Ban chấp hành Chi hội hướng dẫn Hội viên, sinh viên đối chiếu các tiêu chuẩn của sinh viên 5 tốt, hoàn thành hồ sơ nộp cho Ban chấp hành Chi hội.
Bước 2: Hội đồng xét chọn cấp Khối lập danh sách các hồ sơ tiêu biểu gửi về Ban chấp hành Hội sinh viên trường để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”.
Bước 3: Hội đồng xét chọn cấp trường tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”. Tặng giấy chứng nhận, giấy khen cho các sinh viên đạt danh hiệu vào các dịp kỷ niệm của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
4. Hồ sơ
- Công văn đề nghị xét Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường của khối (theo mẫu), kèm theo danh sách duyệt cấp khối.
- Biên bản họp xét của Hội đồng xét chọn cấp khối.
- Báo cáo thành tích thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” của mỗi cá nhân (theo mẫu) kèm theo bản sao các Bảng điểm, Giấy khen, Chứng nhận. Hồ sơ của mỗi cá nhân để trong túi hồ sơ có ghi đầy đủ thông tin.
- Gửi file ảnh 3x4 và bản mềm các hồ sơ vào địa chỉ:
vanphongdtnhsvydtb@gmail.com
5. Thời gian:
- Các chi hội, Câu lạc bộ hoàn thành việc triển khai, hướng dẫn, bình xét, nộp danh sách kèm hồ sơ các cá nhân đề nghị công nhận “Sinh viên 5 tốt cấp trường” năm học liền trước về Ban chấp hành Hội Sinh viên trường trước ngày 20/09 hàng năm; đồng thời hoàn thành việc đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” về Ban chấp hành Hội Sinh viên trường.
- Hội sinh viên trường tổ chức xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” của năm học liền trước và ra quyết định công nhận trước ngày 15/10; tổ chức trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” vào thời điểm thích hợp.
Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình trân trọng đề nghị các Chi hội, các Câu lạc bộ Sinh viên trong toàn trường nghiêm túc triển khai, thực hiện quy chế xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” đúng thời gian và tiêu chuẩn quy định.
Nơi nhận:
- Đảng ủy - Ban Giám hiệu;
- Ban Thường vụ Đoàn Trường;
- Các Chi hội Sinh viên;
- Lưu VP.
 
 

TM. BAN THƯ KÝ
HSV TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH

 
 
(Đã ký) 
 
 
Vũ Đình Lượng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tuần 23: Từ 29/05 đến 29/05/2019
Thứ 2:
- Giao ban VP
- Nhóm Dược - LCB HTC sinh nhật 3 tuổi
Thứ 3:
- Tổng hợp hồ sơ SV5T
- Lớp học CT scaner - CLB Học tích cực
Thứ 4:
- Họp xét Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp trường
- CLB YHCT sinh hoạt
Thứ 5:
- CLB Khoa học trẻ họp BCN
Thứ 6:
- Gửi hồ sơ xét tặng Sinh viên 5 tốt, Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh
Thứ 7:
Chủ nhật: - CLB Guitar sinh hoạt
- CLB Tiếng Anh sinh hoạt
Đăng ký nhận tin

Nhập địa chỉ email của bạn

Đăng nhập
Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây