CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH LẦN THỨ XXIV NHIỆM KÌ 2020-2025

Danh sách sinh viên đăng ký Tiếp sức mùa thi năm 2015

Thứ năm - 11/06/2015 09:48
Văn phòng kính thông báo danh sách sinh viên đăng ký chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2015
TỈNH ĐOÀN THÁI BÌNH
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Số: 49-DS/ĐTN-YDTB Thái Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2015
 
 
                                              DANH SÁCH
Sinh viên tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2015
    
STT Họ và tên Chi đoàn Ghi chú
1.       Lê Thị Thế K44I 1
2.       Trương Thị Lan K44I  
3.       Vũ Xuân Mạnh K44I  
4.       Lương Thị Quỳnh K44I  
5.       Trần Ngọc Bích K44I  
6.       Ngô Minh Tâm K44I  
7.       Vũ Thị Lan Anh K43A 2
8.       Vũ Thị Thanh Nhàn K43A  
9.       Lê Thị Quỳnh Nga K43A  
10.         Đặng Thị Quỳnh K43A  
11.         Nguyễn Tiến Minh K43A  
12.         Nguyễn Thị Hoài K43A  
13.         Phạm Thị Hoài K43A  
14.         Nguyễn Thị Ngọc K43A  
15.         Nguyễn Thị Ngọc Ánh K43A  
16.         Trần Thu Thảo K43A  
17.         Phạm Thùy Linh YHCTK8 3
18.         Phạm Đình Giáo YHCTK8  
19.         Trịnh Thị Hạnh YHCTK8  
20.         Nguyễn Thị Hà Xuyên YHCTK8  
21.         Nguyễn Thị Huyền YHCTK8  
22.         Nguyễn Thị Kim Hà YHCTK8  
23.         Phạm Thị Quỳnh Lâm YHCTK8  
24.         Đào Thị Thảo YHCTK8  
25.         Phan Ngọc Duy YHCTK8  
26.         Trần Thị Hương ĐDK8 4
27.         Phạm Thị Linh ĐDK8  
28.         Bùi Thị Nguyệt ĐDK8  
29.         Ngô Thị Ngân ĐDK8  
30.         Lê Thị Nương ĐDK8  
31.         Vy Thị Tươi ĐDK8  
32.         Bùi Thị Tuyết ĐDK8  
33.         Trịnh Thị Nga ĐDK8  
34.         Đặng Thị Mai ĐDK8  
35.         Lê Thị Hòa ĐDK8  
36.         Lương Thị Mị ĐDK8  
37.         Vũ Thị Thanh ĐDK8  
38.         Nguyễn Duy Long ĐDK8  
39.         Nguyễn Thị Hương ĐDK8  
40.         Đoàn Thị Huê ĐDK8  
41.         Đỗ Minh Vương K43E 5
42.         Bùi Thị Diễm K43E  
43.         Vũ Thị Hà K43E  
44.         Trần Thị Nguyệt K43E  
45.         Đinh Thị Chinh K43E  
46.         Hoàng Thanh Tuấn K43E  
47.         Hoàng Phương Thúy K43E  
48.         Hà Thu K43E  
49.         Ngô Kim Hoàng K43E  
50.         Phạm Công Hiếu K43E  
51.         Nguyễn Duy Hùng K43E  
52.         Lại Trung Dũng K43E  
53.         Vũ Minh Hoàng K43E  
54.         Phạm Quý Triều K43C 6
55.         Đinh Thị Thắm K43C  
56.         Lê Thị Dung K43C  
57.         Trịnh Công Nam K43C  
58.         Lê Thiêm Chung K43C  
59.         Đinh Thị Cúc K43C  
60.         Bùi Đức Vượng K43C  
61.         Trịnh Như Hòa K43C  
62.         Nguyễn Thị Dung K43C  
63.         Nguyễn Huyền My K43C  
64.         Trần Thị Thanh Hoa K43C  
65.         Nguyễn Thị Hoa K43C  
66.         Phạm Đình Lịch K43C  
67.         Đỗ Thúy Nga K43C  
68.         Nguyễn Thế Văn K43C  
69.         Tại Minh Hoàng K43C  
70.         Trần Văn Đức K43C  
71.         Đỗ Thị Phương K43C  
72.         Trương Thị Phương K43C  
73.         Nguyễn Thị Quỳnh ĐDK9A 7
74.         Hà Dương Giang ĐDK9A  
75.         Đào Thị Huệ ĐDK9A  
76.         Trần Thị Thanh Mai ĐDK9A  
77.         Nguyễn Thị Vân Anh ĐDK9A  
78.         Đặng Thị Thu Phương ĐDK9A  
79.         Nguyễn Thị Lan ĐDK9A  
80.         Vũ Thị Châu ĐDK9A  
81.         Nguyễn Thị Trà ĐDK9A  
82.         Nguyễn Sơn Hải ĐDK9A  
83.         Nguyễn Thị Sao Mai ĐDK9A  
84.         Lê Thị Thu Nhung ĐDK9A  
85.         Vũ Thị Thúy ĐDK9A  
86.         Bùi Thu Hiền ĐDK9A  
87.         Bùi Thị Cúc ĐDK9A  
88.         Nguyễn Thị Thúy Nga ĐDK9A  
89.         Đoàn Thị Huệ ĐDK9A  
90.         Đàm Thị Nhung ĐDK9A  
91.         Vũ Thị Kim Thoa ĐDK9A  
92.         Đỗ Thị Vân Anh YTCCK2 8
93.         Đinh Diễm My YTCCK2  
94.         Bành Thị Bích Ngọc YTCCK2  
95.         Lê Thị Khánh Lâm YTCCK2  
96.         Đào Xuân Quân YTCCK2  
97.         Bùi Huy Hoàng YTCCK2  
98.         Nguyễn Thị Thúy Hiên YTCCK2  
99.         Vũ Thị Kim Hoàn YTCCK2  
100.    Trần Thị Quỳnh Trang YTCCK2  
101.    Trần Tuấn Linh YTCCK2  
102.    Ninh Thị Loan YTCCK2  
103.    Bùi Văn Chương K44K 9
104.    Trần Đình Anh Tuấn K44K  
105.    Nguyễn Quang Anh K44K  
106.    Đăng Đức Toán K44K  
107.    Trần Văn Minh K44K  
108.    Bùi Thị Lý K44K  
109.    Bùi Thị Phương Thảo K44K  
110.    Lý Văn Ngọc K44K  
111.    Nguyễn Hoàng Nam K44K  
112.    Nguyễn Thị Mỹ Linh K44K  
113.    Nguyễn Thị Hạnh K44K  
114.    Lưu Mỹ Duyên K44D 10
115.    Lương Thị Thúy K44D  
116.    Đỗ Tiến Quyết K44D  
117.    Mai Văn Trí K44D  
118.    Bùi Hồng Nam K44D  
119.    Đinh Tuấn Anh K44D  
120.    Phạm Thùy Dung K44D  
121.    Triệu Thị Nguyệt K44D  
122.    Phạm Xuân Thái K44D  
123.    Dương Bình Minh K44D  
124.    Vũ Thị Khải Hường K43G 11
125.    Lã Thị Thùy K43G  
126.    Lương Thị Ngọc K43G  
127.    Nguyễn Thị Thúy Quỳnh K43G  
128.    Phạm Thị Dung K43G  
129.    Nguyễn Minh Châu K43G  
130.    Vũ Thị Tươi K43G  
131.    Vũ Thị Giang K43G  
132.    Trần Thị Ngọc Ánh K43G  
133.    Đỗ Văn Điệp K43G  
134.    Bùi Đức Việt K43G  
135.    Nguyễn Thị Hà YHDPK7 12
136.    Bùi Thị Phương YHDPK7  
137.    Phạm Thị Diệu Hoa YHDPK7  
138.    Vũ Thị Hòa YHDPK7  
139.    Mai Thị Hương YHDPK7  
140.    Bùi Việt Trung YHDPK7  
141.    Nguyễn Hữu Long YHDPK7  
142.    Trần Minh Huế YHDPK7  
143.    Nguyễn Ngọc Linh YHDPK7  
144.    Nguyễn Thị Xinh YHDPK7  
145.    Đỗ Văn Hà YHDPK7  
146.    Mai Thị Hồng Ánh YHDPK7  
147.    Phạm Thị Mỹ Nương YHDPK7  
148.    Đỗ Văn Quyền YHDPK7  
149.    Ngô Minh Hải YHDPK7  
150.    Tống Phương Anh YHDPK7  
151.    Nguyễn Hoài Thu YHDPK7  
152.    Trần Thảo Ly YHDPK7  
153.    Lưu Tố Uyên YHDPK7  
154.    Lê Thị Hoài YHDPK7  
155.    Đặng Thị Hằng YTCCK1 13
156.    Trịnh Thị Kiều Oanh YTCCK1  
157.    Đỗ Văn Long YTCCK1  
158.    Vũ Hùng Mạnh YTCCK1  
159.    Hoàng Thị Tâm YTCCK1  
160.    Lưu Đăng Duy YTCCK1  
161.    Bùi Xuân Bách YTCCK1  
162.    Hà Minh Đức YTCCK1  
163.    Đỗ Hải Anh YTCCK1  
164.    Nguyễn Thị Thảo YTCCK1  
165.    Đào Thị Hường K44E 14
166.    Ngô Thị Tuyết Mai K44E  
167.    Tô Anh Chi K44E  
168.    Trần Thị Mai Hương K44E  
169.    Bùi Thị Thắm K44E  
170.    Phạm Thị Duyên K44E  
171.    Nguyễn Việt Thắng K44E  
172.    Vũ Quốc Cường K44E  
173.    Nguyễn Thị Quỳnh K44E  
174.    Ma Thị Nữ K44E  
175.    Lê Khánh Hòa K44E  
176.    Bùi Thu Hoàn K44E  
177.    Hà Thị Dung Nhi YHCTK9 15
178.    Đỗ Văn Tú YHCTK9  
179.    Phí Thị Khâm My YHCTK9  
180.    Nguyễn Đăng Nguyên YHCTK9  
181.    Phạm Chí Công YHCTK9  
182.    Hoàng Thị Hiền YHCTK9  
183.    Nguyễn Văn Thuận YHCTK9  
184.    Vũ Quang Sơn YHCTK9  
185.    Phạm Thị Quỳnh Trang YHCTK9  
186.    Lại Thị Nhung YHCTK9  
187.    Trần Trung Anh YHDPK8 16
188.    Vũ Thị Thêu YHDPK8  
189.    Nguyễn Tuấn Anh YHDPK8  
190.    Vũ Việt Trung YHDPK8  
191.    Nguyễn Thị Thảo YHDPK8  
192.    Đỗ Thị Thảo YHDPK8  
193.    Trần Thị Kim Dung YHDPK8  
194.    Đoàn Thị Thu Hằng YHDPK8  
195.    Phan Thị Phương Anh YHDPK8  
196.    Trần Thị Duyên YHDPK8  
197.    Trần Thị Hà YHDPK8  
198.    Nguyễn Thị Thúy An K44C 17
199.    Đỗ Thị Kim Thùy K44C  
200.    Nguyễn Thị Ngân K44C  
201.    Trần Thị Thu Phương K44C  
202.    Đỗ Thị Thảo K44C  
203.    Cao Thị Hậu K44C  
204.    Phạm Thị Dung K44C  
205.    Phạm Xuân Ánh K44C  
206.    Phan Văn Kiên K44C  
207.    Nguyễn Văn Tuấn K44C  
208.    Lâm Thị Diễm K44C  
209.    Hồ Thùy Linh K44B 18
210.    Phan Thành Minh K44B  
211.    Lê Đinh Danh K44B  
212.    Trần Thị Thanh Thủy K44B  
213.    Bùi Thị Dung K44B  
214.    Nguyễn Thị Hoài K44B  
215.    Ninh Viết Tùng K44B  
216.    Đỗ Thị Huế K44B  
217.    Bùi Thị Loan K44B  
218.    Nguyễn Thị Hậu K44B  
219.    Nguyễn Thị Thanh Hiền K44B  
220.    Trần Nguyên Khương K44B  
221.    Phan Công Thương K44B  
222.    Nguyễn Văn Tự K44B  
223.    Nguyễn Thu Hằng K44B  
224.    Nguyễn Văn Duy K44H 19
225.    Lương Thị Hương K44H  
226.    Phạm Thị Hạnh K43B 20
227.    Nguyễn Thị Ngọc Diệp K43B  
228.    Phạm Thu Hiền K43B  
229.    Trần Thị Thúy An K43B  
230.    Vũ Đỗ Hà Ngân K43B  
231.    Nguyễn Minh Hằng K43B  
232.    Nông Thị Ngoan K43B  
233.    Hà Minh Huyên K43B  
234.    Bùi Hữu Tình K43B  
235.    Hà Thị Thanh Nhàn K43K 21
236.    Nguyễn Văn Lâm K43K  
237.    Phạm Tiến Năng K43K  
238.    Lê Thị Thảo K43K  
239.    Nguyễn Thị Loan K43K  
240.    Hà Mạnh Hùng K43K  
241.    Tô Thị Như Quỳnh K43K  
242.    Lê Quang Huy K43K  
243.    Nguyễn Văn Thành K43K  
244.    Đinh Thị Huyền Thương K43K  
245.    Vũ Thị Hoài Linh K43K  
246.    Lê Minh Hằng K43K  
247.    Ngô Hồng Nhung K43K  
248.    Đặng Quế Phương K43K  
249.    Nguyễn Thị Thơm K43K  
250.    Đỗ Thị Lý ĐDK9B 22
251.    Phạm Thị Ngọc Lan ĐDK9B  
252.    Nguyễn Thị Thu ĐDK9B  
253.    Nguyễn Văn Thủy ĐDK9B  
254.    Lương Thị Hằng ĐDK9B  
255.    Bùi Thị Hồng Luyến ĐDK9B  
256.    Nguyễn Việt Nam ĐDK9B  
257.    Phạm Thị Nhung ĐDK9B  
258.    Nguyễn Mạnh Hưng ĐDK9B  
259.    Trần Thị Mai ĐDK9B  
260.    Lê Thị Thu Hiền ĐDK9B  
261.    Vũ Minh Đức ĐDK9B  
262.    Trần Quốc Khánh ĐDK9B  
263.    Hà Thị Mỹ ĐDK9B  
264.    Phạm Thị Phương ĐDK9B  
265.    Vũ Phi Hùng K41K  
266.    Nguyễn Thị Kim Anh YHDK6  
267.    Đào Thị Thương Dược-K8 23
268.    Tô Thị Quỳnh Dược-K8  
269.    Vũ Thị Thu Thủy Dược-K8  
270.    Lê Thị Phương Hoa Dược-K8  
271.    Lê Thị Trang Dược-K8  
272.    Phạm Thị Hằng Dược-K8  
273.    Đặng Quốc Nghĩa Dược-K8  
274.    Nguyễn Thị Hải Phương Dược-K8  
275.    Bùi Thị Phương Anh Dược-K8  
276.    Tạ Thị Thu Hoài Dược-K8  
277.    Phạm Thị Ánh Tuyết Dược-K8  
278.    Phạm Viết Đức Dược-K8  
279.    Lê Thị Tròn Dược-K8  
280.    Nguyễn Văn Bình K43D 24
281.    Đào Văn Minh K43D  
282.    Nguyễn Tú Chinh K43D  
283.    Nguyễn Thị Hoa K43D  
284.    Đặng Thị Hiền K43D  
285.    Đoàn Thị Hương K43D  
286.    Nguyễn Văn Đệ K43D  
287.    Đặng Thị Thủy K43D  
288.    Nguyễn Thị Cẩm Dung K43D  
289.    Nguyễn Tất Đạt K43D  
290.    Trương Thị Hà K43D  
291.    Lê Văn Hướng K43D  
292.    Nguyễn Thị Hoa K43D  
293.    Lê Sỹ Bình K44A 25
294.    Trần Thị Lý K44A  
295.    Lê Thị Lệ Quyên K44A  
296.    Nguyễn Ngọc Tứ K44A  
297.    Moong Thị Thu Phương K44A  
298.    Phùng Quốc Việt K44A  
299.    Phan Như Ngọc K44A  
300.    Phạm Thị Quỳnh K44A  
301.    Phan Thị Phương K44A  
302.    Nguyễn Huỳnh Đức K44A  
303.    Phùng Anh Hiếu K44A  
304.    Phạm Thị Hải Yến K44A  
305.    Lê Thị Linh K44A  
306.    Nguyễn Thùy Linh K43I 26
307.    Phạm Thị Mai Chi K43I  
308.    Phạm Thị Phương Thảo K43I  
309.    Vũ Thị Mỹ Hạnh K43I  
310.    Nguyễn Thị Linh K43I  
311.    Bạch Thị Thành Tâm K43I  
312.    Hoàng Hương Giang K43I  
313.    Nguyễn Văn Hùng K43I  
314.    Trần Thị Liên K43I  
315.    Trần Văn Hiển K43I  
316.    Nguyễn Thị Vân Quỳnh K44F 27
317.    Nguyễn Thị Thu Hà K44F  
318.    Phạm Thị Thùy Tiên K44F  
319.    Nguyễn Mai Hương K44F  
320.    Vũ Ngọc Sáu K44F  
321.    Trịnh Thị Phượng K44F  
322.    Phạm Thị Thanh Mai K44F  
323.    Nguyễn Thị Thùy Linh K44F  
324.    Đinh Thị Nhàn K44F  
325.    Trần Thị Kiều K44F  
326.    Lương Thị Mai Ngọc K44F  
327.    Trần Thị Phượng K44F  
328.    Nguyễn Thị Hằng K44G 28
329.    Đoàn Thị Hồng Trang K44G  
330.    Hoàng Xuân Tài K44G  
331.    Nguyễn Hữu Đức K44G  
332.    Trần Tiến Thành K44G  
333.    Đào Ngọc Duy K44G  
334.    Trần Thị Loan K44G  
335.    Lại Thị Quỳnh K44G  
336.    Đặng Thị Thu Thủy K44G  
337.    Trần Đức Dũng K44G  
338.    Mai Văn Việt K43F 29
339.    Cao Thị Phương K43F  
340.    Đặng Hải Hà K43F  
341.    Trịnh Thùy Dung K43F  
342.    Trịnh Thị Sen K43F  
343.    Nguyễn Thị Hà Phương K43F  
344.    Phạm Thị Phương K43F  
345.    Hồ Thị Quỳnh K43F  
346.    Vũ Việt Hùng K43F  
347.    Nông Thị Thu Hiền K43F  
348.    Quách Thị Trang K43H 30
349.    Nguyễn Bá Nam K43H  
350.    Nguyễn Thị Thảo K43H  
351.    Lê Văn Dũng K43H  
352.    Cao Ngọc Ánh K43H  
353.    Bùi Thị Hồng Nhung K43H  
354.    Hồ Thị Huế K43H  
355.    Cao Thị Vân Anh K43H  
356.    Nguyễn Anh Thư K43H  
357.    Bùi Thị Quỳnh K43H  

Nơi nhận:
-  Ban Thường vụ tỉnh Đoàn;
-  Ban Thư ký Hội sinh viên Trường;
-  Các Chi đoàn, Chi hội;
-  Lưu VP
TM.BAN THƯỜNG VỤ
ĐOÀN TRƯỜNG  ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
BÍ THƯ
 
 
 (Đã ký)
 
 
 
Vũ Đình Lượng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tuần 34: Từ 09/03 đến 15/03/2020
Thứ 2:
-Giao ban Văn phòng
-Triển khai phòng chống dịch Covid-19
-Chúc mừng 08/03
Thứ 3:
-Họp KH hoạt động tình nguyện
Thứ 4:
-Họp BCH Đoàn trường xét hồ sơ giới thiệu học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Thứ 5:
-Triển khai Mô hình: Hỗ trợ phấn đấu danh hiệu Sinh viên 5 tốt
-Nhóm Dược lý sinh hoạt chuyên đề
Thứ 6:
-CLB Khoa học trẻ sinh hoạt chuyên đề
Thứ 7:
Chủ nhật:
Đăng ký nhận tin

Nhập địa chỉ email của bạn

Đăng nhập
Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây