TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024

HƯỚNG DẪN QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”, “TẬP THỂ 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018 - 2020

Chủ nhật - 09/12/2018 16:09
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI BÌNH
***
 
Số: 01 -HD/HSV Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2018
 
HƯỚNG DẪN QUY CHẾ
XÉT TẶNG DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”, “TẬP THỂ 5 TỐT”
CẤP TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018 - 2020

        Căn cứ quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (sửa đổi, bổ sung), quyết định số 02/TWHSV ngày 09/10/2015 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;
       Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo tới các Chi hội sinh viên, Câu lạc bộ về quy chế sửa đổi và bổ sung xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường” nhiệm kỳ 2018 - 2020 cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
          Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình.
II. DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
       1. Đạo đức tốt
        - Điểm rèn luyện đạt từ 80/100 điểm trở lên.
        - Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
        - Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
        - Có lối sống văn hóa, văn minh.
        - Đạt thêm một trong các tiêu chí sau đây:
          + Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các cấp tổ chức; các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.
         + Tham gia ít nhất 01 chương trình do Nhà Trường, Đoàn thanh nên, Hội sinh viên Trường tổ chức (Có ảnh hoạt động, hoặc xác nhận của đơn vị).
        + Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.
       2. Học tập tốt
        - Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 2,5/4 trở lên (đối với hệ tín chỉ) và từ 7,0/10 trở lên (đối với hệ niên chế).
        - Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, không vi phạm quy chế thi cử.
        - Đạt thêm một trong những tiêu chí sau:
         + Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật.
         + Là chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trong năm học bình xét danh hiệu.
         + Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên.
         + Tham gia ít nhất 01 chương trình về học tập, nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên.
+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp trường trở lên.
       3. Thể lực tốt
          Đạt ít nhất 01 trong 03 tiêu chí sau:
        - Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).
         - Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.
         - Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động thể thao phong trào trong năm học do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường tổ chức.
Lưu ý: Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
       4. Tình nguyện tốt
        - Tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức trong năm học.
        - Đạt thêm một trong các tiêu chí sau đây:
         + Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia sinh hoạt thường xuyên vào Câu lạc bộ sinh viên hoặc các đội, nhóm tình nguyện trực thuộc Hội Sinh viên Trường (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
         + Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng).
         + Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
       5. Hội nhập tốt
          Đạt ít nhất 01 trong 04 tiêu chí sau:
       - Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học.
       - Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập ít nhất từ cấp trường: các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
       - Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6) và có chứng chỉ Tin học văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên. Đối với những sinh viên chưa có bằng hoặc chứng chỉ thì điểm tổng kết môn ngoại ngữ, tin học kì gần nhất phải đạt từ 7,0 trở lên (2,5 đối với tín chỉ).
       - Tham gia các cuộc thi ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
III. DANH HIỆU TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG
       1. Đối tượng:
       - Danh hiệu áp dụng đối với các Chi hội trong toàn trường.
       2. Tiêu chuẩn
       - 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
       - Ít nhất 15% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
       - Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.
IV. QUY TRÌNH XÉT CHỌN
        1. Các Chi hội sinh viên, các CLB
        Triển khai quy chế đến các hội viên, thông báo để các cá nhân đủ tiêu chuẩn hoàn thiện hồ sơ gửi về văn phòng Hội Sinh viên Trường.
        2. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
        Căn cứ quy chế bình xét các sinh viên đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình yêu cầu các Chi hội, các Câu lạc bộ Sinh viên trong toàn trường nghiêm túc triển khai đến toàn bộ Sinh viên trong đơn vị./.
 
 
Nơi nhận:
- TWHSV Việt Nam (để b/c);
- BTV Tỉnh Đoàn (để b/c);
- Đảng ủy - Ban Giám hiệu (để b/c);
- BTV Đoàn Trường (p/h chỉ đạo);
- Các Chi hội, CLB (để t/h);
- Lưu VP.
 
 

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH
 

 (đã ký)
 
 
Trịnh Thành Vinh

Bộ công cụ nhận diện Danh hiệu Sinh viên 5 tốt
5T5
 
5T4
 
5T2
 
5T3
 
5T1
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây