Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình

http://doanhoi.svydtb.edu.vn


Chương trình Tập huấn cho cán bộ Hội Sinh viên năm học 2018 - 2019

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019, để trao đổi những khó khăn, khúc mắc về các mặt hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Trường trong khoảng thời gian đầu nhiệm kỳ, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng cho cán bộ Hội Sinh viên năm học 2018 – 2019, chương trình diễn ra vào 17 giờ chiều ngày 4/4/2019, tại giảng đường B4.01 – khu giảng đường 4 tầng trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Chương trình có sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường cùng các đồng chí trong Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường cùng hơn 60 đồng chí là chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội và Ban Chủ nhiệm các CLB trực thuộc.
Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường đã trao đổi các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, quy